SMØREPUMPER MED TILBEHØR

Våre pumper er tilpasset for de fleste områder innen industri og vei og anlegg, både små og store system. Pumpene leveres i mange variasjoner for både vekselstrøm og likestrøm, som gjør at pumpene kan tilpasses både stasjonær og mobil plassering. Pumpene leveres enten med elektrisk motor, luftmotor eller som manuell pumpe.

Fordeler med våre smørepumper:

  • Kan dekke de fleste behov for systemer innen industri og anlegg
  • Tilgjengelig for både DC og AC
  • Kompatible for stasjonær og mobil plassering
  • Designet for interval-styring
  • Kan utstyres med flere pumpeelement
  • Leveres med variable størrelser av beholder

Andre fordeler:

  • Versjoner for både fett og olje
  • Med / uten internt timer-kort for styring av pause og driftstid
  • Kan leveres med flere muligheter for overvåking og alarm
  • Lett å installere på eksisterende systemer, samt koble seg på PLS-styring etc.

Klikk på kategoriene for mer informasjon

Våre fyllepumper tilpasset standard fettpatroner, og selges med stuss. Medfølgende stuss passer i våre fyllekontakter, og har støvhette, slik at fylling av fett i smørebeholder blir enkelt og renslig. Stussen kan også demonteres, slik at innvendige gjenger på fyllepumpe kan skrues direkte på utvendige gjenger på fyllekontaktene med vinkel. Innvendige gjenger på fyllepumpen er 26 x 1,5.

fyllepumpe-med-tapp

VARENUMMER VARENAVN
PT100-201 FYLLEPUMPE MED TAPP
PT100-204 FYLLEPUMPE UTEN TAPP

Våre rette fyllekontakter kan monteres direkte i smørepumpe for enklere fylling av smørebeholder. Kontaktene har utvendige gjenger i 20 x 1,5 og 22 x 1,5. De er også utstyrt med støvhette, slik at man unngår støv og smuss ved fylling av smørebeholder.

kontakt-til-pumpe

VARENUMMER VARENAVN
PT100-200 KONTAKT TIL PUMPE M 20 x 1,5 (F.PUMPE MED TAPP)
PT100-208 KONTAKT TIL PUMPE M 22 x 1,5 (F.PUMPE MED TAPP)
PT100-202 KONTAKT TIL PUMPE M 22 x 1,5 (F.PUMPE U. TAPP)
Våre fyllekontakter med vinkel kan monteres direkte i smørepumpe for enklere fylling av smørebeholder. Kontaktene har utvendige gjenger i 20 x 1,5 og 22 x 1,5.

De er også utstyrt med støvlokk/ -hette slik at man unngår støv og smuss ved fylling av smørebeholder.

(Gult lokk for fyllepumper uten tapp. Rød hette for fyllepumper med tapp)

vinkelkontakt-til-pumpe

VARENUMMER VARENAVN
PT100-203-5 VINKELKONT. TIL PUMPE M 20 x 1,5 (F.PUMPE U. TAPP)
PT100-203-1 VINKELKONT. TIL PUMPE M 22 x 1,5 (F.PUMPE U. TAPP)
Vårt fyllelokk til fyllekontakter er i plastikk og har innvendige gjenger 26 x 1,5. Med et slikt lokk unngår man forurensing og smuss i smøresystemet.

VARENUMMER VARENAVN
PT400-004 GULT LOKK TIL KONTAKT FOR PUMPE INNV. M 26 x 1,5

Lokk til Lincoln P203 / P502 pumper, for beskyttelse av styrekort.

Lokket er gjennomsiktig, slik at man enklere kan kontrollere driftsinnstillinger av pumpe.

SEND OSS EN FORESPØRSEL