Loading...
Forside

Smøreteknikk as

Smøreteknikk tilbyr produkter, tjenester og løsninger innen sentralsmøring som skaper målbare merverdier for kunden. Dette oppnår vi ved å finne gode kundetilpassede løsninger på automatiske sentralsmøresystemer, målrettet samarbeid, og høyt fokus på HMS.

Smøreteknikk as har høy kompetanse og lang erfaring fra bransjen med referanser til solide aktører.

Med hjelp av våre leverandører og samarbeidspartnere ønsker vi å være en foretrukket partner for å kontinuerlig sikre verdier og utstyr for kundene.

Vi SKAL bidra til å øke våre kunders oppetid og lønnsomhet.

NYHETER

PowerLuber 20v li-ion

27 juni 2019|

Batteridrevet fettpresse LINCOLN Batteridrevet fettpresse er utviklet for maksimal effektivitet og inkluderer en integrert fettmåler for å forhindre over- og [...]

Vårt fokus på HMS og grønne løsninger

Bedrifter og private virksomheter må selvsagt følge gjeldende lover og forskrifter for natur- og miljøvern. I tillegg er bedriftene pålagt ansvar for helse, miljø og sikkerhet (HMS). Dette omfatter både arbeidsmiljøet på den enkelte arbeidsplass og ansvar for ikke å skade det ytre miljøet.

I tilfeller hvor våre kunder er underlagt strenge krav og regler med hensyn til miljø, kan vi veilede og gi råd for hvilke smøremidler som bør og kan benyttes.

Smøreteknikk har fokus på å finne kostnadseffektive og bærekraftige løsninger for bedrifter, som ivaretar både miljø og arbeidsplass.

Våre løsninger optimaliserer driften, minimerer slitasjen, og reduserer forbruket av smøremidler sammenlignet med manuell smøring.

Totalen av dette gir deg og din bedrift en grønnere og tryggere hverdag.

Garantert! 

VÅRE LEVERANDØRER

Tribotec logo
SKF logo
Lincoln logo
Raasm, logo