For et effektivt kontinuerlig vedlikehold bør du snakke med oss i Smøreteknikk om sentralsmøresystemer og smøreutstyr. Vi har erfaring, kompetanse og leverandører som sikrer deg en trygg leveranse og installasjon.

Sentralsmøring

Sentralsmøring = effektivt kontinuerlig vedlikehold

Smøresystemene installeres for å automatisere og forenkle arbeidet med ivaretakelse av utstyr og maskineri, slik at kostnader reduseres og effektiviteten forbedres. Med andre ord øker et smøresystem «oppetiden», og det forlenger levetiden på maskineriet.

Smøresystemene levert av Smøreteknikk tilpasses og beregnes i hvert enkelt tilfelle. De reduserer ditt fremtidige forbruk av smøremiddel, og utsatte områder behøver ikke avvente driftsstans for gjennomføring av periodisk vedlikehold – det foregår automatisk.

Vi har et utvalg av smøresystemer for å møte ulike omgivelser og behov, og alle med det samme formålet; transportere smøremiddel i tilmålte mengder til spesifikke punkter.

Vi smører lagrene for å:

  • Avkjøle bevegelige overflater
  • Redusere friksjonen
  • Dempe sjokkbelastninger
  • Minimere slitasjen
  • Forebygge korrosjon
  • Forhindre forurensing
Les merVis mindre

Én-linje smøresystemer

Et én-linje smøresystem benyttes hovedsakelig i kontrollerte omgivelser som for eksempel bryggeri, trykkeri, sagbruk og næringsmiddelindustri.

Én-linje systemer er best egnet for smøresystemer som benytter veldig tynt fett (NLGI 000-0) eller olje som smøremiddel. Det går ett hovedrør fram til fordelerne og antall smørepunkt kan fritt utvides eller reduseres etter behov.

Sammenlignet med et to-linje smøresystem er investeringskostnaden lavere og installasjonsomfanget mindre.

To-linje smøresystemer

Et to-linje smøresystem benyttes hovedsakelig innenfor grovindustri og maskiner som opererer i miljøer med store ytre påkjenninger. Med to separate linjer som drifter smøremiddelfordelerne, blir systemet mindre påvirkelig av ytre temperaturforandringer og systemet kan omfavne store produksjonsarealer for smøring av mange punkter. Systemet kan overvåkes og kontrolleres i alle ledd om det er ønskelig/påkrevd, og har du serviceavtale med en årlig gjennomgang av Smøreteknikk, vil du som kunde alltid være oppdatert på tilstanden til ditt smøresystem.

«Sett ikke din sikkerhet i penger, sett dine penger i sikkerhet»
– bevar verdiene med et smøresystem fra Smøreteknikk

Multi-linje smøresystemer

For olje, halv-fett og hardt fett.

Flerleders smøresystemer består av følgende komponenter: en pumpeenhet, kontroll- og overvåkningsanordninger, rør og beslag. Multi-linje pumpeaggregater leverer smøremiddel til smørepunkter uten ekstra doseringsdeler. Således har hvert smørepunkt sitt eget pumpeelement. Systemdesignen er enkel, nøyaktig og pålitelig. Multi-linje pumper kan aktiveres mekanisk, elektrisk eller hydraulisk. De lett utskiftbare pumpeelementene drives vanligvis av eksentrisk kam.

Progressive smøresystemer

Et progressivt smøresystem brukes hovedsakelig på små og mellomstore maskiner. Progressive systemer er mindre enheter både i omfang og investering. Systemene tilfører smøremiddel på tids- eller syklusintervall, og sørger for optimal påføring av fett i maskinens driftstid – liten dosering med regelmessig påføring.

Et progressivt system kan dispensere en presis, tilmålt mengde smøremiddel til smørepunkter over avstander på normalt 15-20 meter.
Ulikt tilbehør kan installeres for overvåkning, selektiv styring og kontroll, slik at systemene blir «skreddersøm» tilpasset kunde og behov.

«Optimalt vedlikehold får du med et smøresystem fra Smøreteknikk»

Be oss om tilbud på smøresystem

"*" indicates required fields

cross