Lincoln SKF

Vår leverandør

SKF / Lincoln

SKF har vært en ledende global teknologileverandør siden 1907. Deres styrke er evnen til å utvikle ny teknologi som deretter anvendes for å skape produkter som gir kundene våre konkurransefortrinn. Dette oppnår de ved å kombinere sin praktiske erfaring fra over 40 bransjer med kunnskap fra SKFs ulike teknologiplattformer: lager og lagerenheter, tetninger, mekatronikk, tjenester og smøresystemer.

SKF sin suksess er basert på kunnskap, dyktige medarbeidere og deres uforbeholdne troskap mot prinsippene nedfelt i SKF Care. 
Økt effektivitet, mindre energiforbruk
Et viktig fokusområde for SKFs teknologiske utviklingsarbeid er å redusere produktenes miljøbelastning gjennom hele livssyklusen – både hos dem og ute hos kunden.

Fakta - Lincoln / SKF