Tess har besluttet å utsette messen til 17. 0g 18. mars 2021 på grunnlag av rådene fra FHI og sentrale bestemmelser.

Som en ekstraservice for våre kunder, deltar vi neste år på Industriens Motemesse IM-2021. Der byr vi på nyheter og god faglig dialog. Vi ser fram til spennende dager i Telenor Arena på en innovativ og viktig møteplass der kunder og beslutningstakere samles for å se nyheter, diskutere løsninger, vurdere samarbeid og rette blikket framover.

Sammen i verdikjeden

Industriens Motemesse har tradisjonsrik suksess med samling og presentasjon av aktører i samme verdikjede. Bedre kommunikasjon bidrar til mer kostnadseffektive forsyningstjenester.

– Typisk er egne gater for Slanger og tilhørende produkter, for Vern, klær og sko, for Verktøy og maskiner og ikke minst for Sveis. Med et næringsliv i endring er det mer enn noen gang verdifullt å delta på Industriens Motemesse IM-2020, sier messesjefen og understreker at også årets messe er forankret i grønn og fornybar energi.